لیست نرم افزارهای تولیدی فارس روان

خریدار محترم توجه داشته باشید کلیه نرم افزارهای فارس روان بر روی دو (2) سیستم بدون محدودیت در تعداد نصب هستند 

بدین صورت که روی رایانه شما حتی با تعویض ویندوز نیز مجدد فعالسازی می شود. در صورتیکه به تعداد بیشتری سیستم نیاز دارید از گزینه تعداد سیستم مورد نیاز انتخاب کنید

خرید آنلاین فعال می باشد 

روی لینک خرید جلوی هر آزمون کلیک کنید و به راحتی محصول را دریافت کنید

 

 www.T.me/FarsRavan 

 

لینک خرید

قیمت تومان

تعداد

سوالات

لاتین

نام فارسی

ردیف

خرید

فقط نرم افزار

 

 

 

 

85/000

-

 

WISC-IV

وکلسر کودکان نسخه 4 (نرم افزار کامکاری)

باابزار + نرم افزار 440 هزار تومان

تماس بگیرید 09120059870 

توجه  مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و... 

NEW

خرید

فقط نرم افزار

 

 

85/000

-

 

WISC-IV

وکلسر کودکان نسخه 4 (نرم افزار عابدی)

با ابزار+نرم افزار 300 هزار تومان

تماس بگیرید 09120059870

توجه مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و... 

NEW

 

خرید

 

فقط نرم افزار

 

 

 

75/000

 

--

 

WAIS-R

وکسلر بزرگسالان نسخه تجدید نظر شد

با ابزار+نرم افزار 220 هزار تومان

توجه مهم مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و...

NEW

خرید

75/000

567

MMPI-567

ام ام پی آی 2 فرم 567 سوال

1

 خرید

75/000

370

MMPI-370

ام ام پی آی 2 فرم 370 سوال

2

 خرید

55/000

71

MMPI-71

ام ام پی آی 2 فرم 71 سوال

3

 خرید

75/000

175

MCMI-3

چند محوری میلون 3

4

 خرید

75/000

187

16PF

16 عاملی کتل

5

 خرید

55/000

60

MBTI

سنخ نمای مایرز بریگز

6

 خرید

75/000

240

NEO-PI-R

نئو فرم بلند

7

خرید 

55/000

60

NEO-FFI

نئو فرم کوتاه

8

خرید 

50/000

480

CPI

سیاهه روانی کالیفرنیا

9

خرید

55/000

90

SCL-90-R

چک لیست نشانه های اختلالات روانی

10

خرید

35/000

100

IBT

باورهای غیرمنطقی جونز

11

 خرید

20/000

14

PSS14

استرس ادراک شده

12

 خرید

35/000

21

BDI-II

افسردگی بک 2

13

 خرید

35/000

21

BAI

اضطراب بک

14

خرید

55/000

90

EPQ

تست شخصیت آیزنک بزرگسالان

15

 خرید

55/000

81

JEPI

تست شخصیت آیزنک کودک نوجوان

16

خرید

30/000

17

ses

خودکارآمدی عمومی شرر

17

 خرید

30/000

120

GWPQ

آزمون شخصیتی گری ویلسون

18

خرید

40/000

58

SEI

عزت نفس کوپراسمیت

19

 خرید

30/000

10

RSES

عزت نفس روزنبرگ

20

 خرید

40/000

84

RSPWB

بهزیستی روانشناختی ریف فرم بلند

21

 خرید

40/000

160

BAI

سازگاری بل

22

 خرید

50/000

90

EQ-I

هوش هیجانی بار ان

23

 خرید

40/000

54

MCQ-R

تعارضات زناشویی-تجدیدنظر

24

خرید 

40/000

40

DSQ-40

سبک های دفاعی

25

 خرید

30/000

29

OHI

شادکامی آکسفورد

26

 خرید

30/000

29

OHQ

شادکامی آکسفورد جدید

27

خرید

35/000

17

SPIN

هراس اجتماعی

28

خرید 

35/000

40

STAI-Y

حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر

29

 خرید

35/000

60

FAD

ابزار سنجش خانواده

30

 خرید

45/000

28

GHQ

سلامت عمومی

31

 خرید

40/000

30

MOCI

وسواس فکری عملی مادزلی

32

خرید

40/000

21

DASS-21

افسردگی.اضطراب.استرس

33

 خرید

35/000

60

CT

سنجش خلاقیت عابدی

34

خرید

40/000

48

OMSAT-3

سنجش مهارتهای ذهنی

35

خرید

40/000

47

ENRICH

رضایت زناشویی انریچ - فرم 47 سوالی

36

خرید

35/000

47

Social Competence

کفایت اجتماعی

37

خرید

35/000

14

SELSA-S

احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی

38

خرید

35/000

41

IAPS

ٱمادگی به اعتیاد

39

خرید

35/000

26

MacGee

سرمایه روانشناختی مک گی 

psychological capital questionnaire

40

خرید

35/000

66

WOCQ

راهبردهای مقابله ای لازاروس - تجدیدنظر

41

خرید

45/000

40

MES

مقیاس انتظار از ازدواج

42

خرید

35/000

30

PSI

سبک (شیوه) فرزند پروری

43

خرید

35/000

20

TAS

ناگویی هیجانی تورنتو

44

خرید

35/000

59

PI

کمال گرایی هیل

45

خرید

40/000

24

OCQ

تعهد سازمانی آلن و مایر

46

خرید

40/000

40

CAQ

اضطراب کتل

47

خرید

40/000

80

PHCSC

مقیاس خودپنداره کودکان پیرز وهریس

48

خرید

30/000

20

SAS

اضطراب زانک

49

خرید

35/000

29

TMA

انگیزه پیشرفت هرمنس

50

خرید

40/000

26

Conners

کانرز نسخه والدین / تشخیص ADHD

51

خرید

30/000

48

MHS

امیدواری میلر

52

خرید

35/000

21

CADS

افسردگی کودکان و نوجوانان

53

خرید 

35/000

76

WPI

پرسشنامه شخصیتی وودورث

54

 خرید  35/000 14 HADS اضطراب ، افسردگی هاسپیتال 55
 خرید
35/000 40 ISI-6G سبک هویت برزونسکی 56
خرید 35/000 58 HSCL فهرست نشانه ای هاپکینز 57
خرید 30/000 21 ROS جهت گیری مذهبی آلپورت 58
خرید 35/000 26 WHOQOL-BREF کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
خرید 35/000 24 LAS نگرش های مربوط به عشق 60
خرید 35/000 43 ASFP پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
 خرید 35/000  33 Hareter  انگیزش تحصیلی هارتر 62
 خرید 35/000  21 SQC  ارتباط با مدرسه  63
  خرید 35/000  23 FATS   اضطراب امتحان فریدمن 64
خرید 55/000 88 MBTI-88 سنخ نمای مایرزبریگز فرم 88 سوالی 65
 خرید  30/000 12  POSQ ادراک موفقیت نسخه بزرگسالان(ورزشی) 66
 خرید 40/000 55 IFB باورهای غذایی غیرمنطقی 67
خرید  30/000  20  Stress Sport Fans استرس ناشی از هواداران ورزشی (ورزشی) 68
 خرید  30/000  15  SCAT  اضطراب صفتی رقابتی(ورزشی) 69
 خرید  35/000  27  CSAI-2 اضطراب حالتی رقابتی (ورزشی) 70
 خرید   30/000 19  BREQ-2 تنظیم رفتار ورزشی 71
 خرید   35/000  30 PMQ انگیزش مشارکت در فعالیت های ورزشی 72
خرید   30/000 25  CD-RISC تاب آوری کانر و دیویدسون 73
خرید    30/000 13  TEOSQ تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
خرید    35/000 70  PDSQ خود توصیفی جسمانی 75
خرید  35/000 32 BRUMS-32 حالات خلقی برومز 76
خرید 35/000 29 SQ هوش معنوی عبدالله زاده 77
 خرید 35/000 35 Basic Needs نیازهای اساسی گلاسر 78
خرید 35/000 26 SCS شفقت خود 79
خرید 45/000 115 Enrich-115 رضایت زناشویی انریچ فرم بلند 115 سوالی 80
خرید 35/000 72 HJSQ رضایت شغلی هرزبرگ 81
خرید 35/000 24 SISRI هوش معنوی کینگ 82
 خرید  40/000 39  MASFC مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان  83
 خرید  30/000  27  AHI  سرسختی روانشناختی اهواز 84
خرید 45/000 51 Goodenough آزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
خرید 35/000 19 OJS رضایت شغلی بری فیلد و روث 86
خرید 35/000 21 TSIS هوش اجتماعی 87
خرید 35/000 43 AEQ هیجان تحصیل 88
خرید 40/000 81 MSLQ  راهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
خرید 40/000 17 PTSD CheckList  :  PCL فهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
خرید 35/000 42 DASS-42 پرسشنامه افسردگی,اضطراب، استرس فرم 42 سوالی 91
خرید 55/000 113 CBCL سیاهه رفتاری کودک آخنباخ فرم والدین 92
خرید 35/000 22 MBI فرسودگی شغلی مسلش 93
خرید 35/000 40 NPI شخصیت خودشیفته 94
خرید 35/000 16 PRMQ اندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
خرید 35/000 25 IMS رضایت زناشویی هودسن 96
خرید 30/000 20 SIQ هویت اجتماعی 97
خرید 50/000 75 YSQ-SF طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی 98
 خرید  45/000 28 PAS اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
خرید  35/000 28 CCAS روحیه رقابت - همکاری 100
خرید  50/000  80   Multiple Intelligence هوش چندگانه گاردنر  101
خرید  35/000  16 Work Ethic   وجدان کاری 102
خرید 40/000 45 STLS مثلث عشقی استرنبرگ 103
خرید 50/000 125 TCI-125 سرشت ومنش کلونینجر 104
خرید 35/000 39 TISS مهارت اجتماعی نوجوانان 105
خرید 30/000 20 IAT اعتیاد به اینترنت 106
خرید 37/000 29 BPAQ پرخاشگری باس پری 107
خرید 35/000 19 PIOS وسواس مذهبی پن 108
خرید 40/000 60 AISS سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
خرید 35/000 20 CLDQ مشکلات یادگیری کلورادو (دانش آموزان)  110
خرید 40/000  72 YPI سبک فرزندپروری یانگ 111
خرید 35/000 18 Ryff بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 112
 خرید 35/000 29 MSIS کیفیت زندگی بیماران  ام اس  113
 خرید 35/000 25 CAQ اجتناب شناختی سکستون و داگاس 114
خرید  30/000 12 MSPSS حمایت اجتماعی ادراک شده 115
خرید  30/000 11 MSSS خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
 خرید 35/000 36 CERQ-P نظم جویی شناختی هیجان 117
خرید  35/000 25 AMQ سردرد میگرنی اهواز 118
خرید  35/000 47 YCI جبران افراطی یانگ 119
خرید  35/000 47 way worry  مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
 خرید  30/000 12 NPOQ جهت گیری منفی به مشکل 121
خرید  75/000 228 Holland مقیاس رغبت سنج شغلی-هدایت تحصیلی  هالند 122
خرید  30/000  18  RAAS سبک دلبستگی بزرگسالان 123
خرید  55/000 205   YSQ-205 طرحواره یانگ 205 سوالی 124
خرید 80/000 290 Strong II رغبت سنج شغلی استرانگ(هدایت تحصیلی) 125

شما می توانید نسخه نمایشی (دمو) را از سایت ما دانلود کنید و آزمونها و خروجی برنامه را ببینید برخی از آزمونها دارای تفسیرگر خودکار می باشند .

همه آزمونها قابلیت آپدیت رایگان دارند  با خرید این بسته نرم افزاری شما 2 مجوز نصب برای هر آزمون دریافت خواهید کرد که برای 2 سیستم کامپیوتری فعالسازی خواهد شدو محدودیتی از لحاظ تعداد نصب ( مثلا با تغییر ویندوز) نخواهد داشت

 

بسته های تخفیفی را  ببینید ( شما می توانید همه آزمون ها و یا گلچین آنها را  در یک نرم افزار داشته باشید)

توجه داشته باشید همه آزمونها در قالب یک نرم افزار طراحی شده است تا به جای نصب متعدد آزمونها فقط یک نرم افزار نصب کنید.

این نرم افزار جامع ترین نرم افزار آزمونهای روانشناسی در ایران می باشد. این بسته نرم افزاری ارزشمند را می توانید بصورت آنلاین و از سایت فروشگاه فارس روان به آدرس

www.FarsRavan.com

یا بصورت تلفنی سفارش دهید.

شماره های تماس :   09120059870   یا  09193338565   یا  09171163155    

ضرغامی مدیر فروشگاه فارس روان

کانال تلگرام ما عضو شوید  :   telegram.me/FarsRavan

درباره ما فارس روان 

 

logo-samandehi
سبد خرید شما
تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
LiveZilla Live Help
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP